Sociálny program

Byť tu a pomáhať druhým

Pascoe prírodná medicína sa ako firma ľudí pre ľudí snaží rôznymi spôsobmi pomáhať našej spoločnosti. Je našim záujmom angažovať sa v sociálnej oblasti. Roky, dokonca desaťročia pomáhame na regionálnej i celoštátnej úrovni prostredníctvom sponzoringu, darov i členstvom v rôznych organizáciách. Práve podpora ľudí, ktorí si vlastnými silami ďalej nedokážu pomôcť, je našou srdcovou záležitosťou. Aby ste si vedeli predstaviť, ako prakticky vyzerajú naše sociálne aktivity, uvádzame niekoľko vybraných príkladov našej pomoci ľuďom odkázaným na cudziu pomoc, všeobecne prospešným iniciatívam a charitatívnym organizáciám.

Vyvážená strava je jedným zo základných pilierov zdravia. Poznatky o zdravej výžive a radosť z chutného a zdravého jedla by sa mali odovzdávať v ideálnom prípade už malým deťom. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo podporujeme iniciatívu Bio desiatový box. Všetci prváci v Gießene dostávajú od nás pri nástupe do školy recyklovateľný desiatový box s potravinami z ekologického poľnohospodárstva.

Evanjelická duchovná pomoc postihnutým v Gießene ponúka duchovné poradenstvo ľuďom s mentálnym, telesným, psychickým alebo viacnásobným postihnutím a ich rodinným príslušníkom. Angažujú sa najmä v práci s deťmi a mládežou a majú denný stacionár pre starších ľudí s postihnutím, ktorý je jediný v Hesensku. S pomocou našich príspevkov môžu pre týchto ľudí zrealizovať rôzne aktivity, napríklad vlastné muzikálové predstavenia či prázdninové voľnočasové aktivity. Takýmto spôsobom dokážeme vyčariť úsmev na tvárach ľudí, ktorí to inak nemajú vo svojom živote ľahké.

Fond hesenských farmaceutických firiem v roku 1992 založilo 13 hesenských farmaceutických spoločností. Hlavným zámerom tohto fondu je spoločne čeliť celospoločenským výzvam a poskytovať štartovaciu alebo partnerskú pomoc. Fond podporuje na celom území Hesenska projekty v sociálnej, kultúrnej a vedeckej oblasti, prírodovedné vzdelávanie detí predškolského veku a ochranu prírody a životného prostredia. Pascoe je jedným zo 17 členov združených v tomto fonde.

Škola Sophie Schollovej v Gießene je škola pre všetky deti: pre staršie i mladšie, dievčatá i chlapcov, pre deti akéhokoľvek pôvodu a vôbec nezáleží na tom, či majú nejaké postihnutie alebo nie. Ako integrovaná základná a združená škola (triedy 1 až 10) ponúka škola Sophie Schollovej v spolupráci s registrovaným združením pre sociálnu a psychologickú pomoc s názvom Lebenshilfe Gießen, e. V. celodenný fungujúci a moderný školský program, ktorého základným princípom je integrácia a zmiešanie ročníkov. Dôležitým predpokladom zdravia každého žiaka je pohyb. Preto podporujeme školu Sophie Schollovej sponzorovaním rôznych športových aktivít v rámci telesnej výchovy.

Múzeum Justusa Liebiga je historické laboratórium chemika Justusa von Liebig, v ktorom pracoval v rokoch 1824 až 1852. Zachovalo sa v takmer nezmenenej podobe a patrí k 10 najdôležitejším múzeám zaoberajúcich sa dejinami chémie. Pre zachovanie tejto historickej budovy sú potrebné veľké finančné investície, ktoré získava registrované združenie Spoločnosť Justusa Liebiga v Gießene z príspevkov a darov. Aj spoločnosť Pascoe sa pravidelne zasadzuje za zachovanie tohto múzea poskytovaním finančných príspevkov. Navzájom prepojené a živé spoločenstvo, ktoré tvoria zástupcovia mesta, predstavitelia kultúrneho a vedeckého života a zástupcovia vysokých škôl úzko spolupracujú so zámerom ukázať obyvateľom Gießenu a celému regiónu vedu a výskum zblízka.

J. P. Morgan Corporate Challenge je charitatívny beh v dĺžke 5,6 kilometra, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci podnikov z rôznych odvetví. Heslom tohto dobročinného behu sú šport a tímový duch, kolegialita, férovosť a zdravie. Ďalším dôležitým poslaním uvedeného firemného behu je podpora sociálnych projektov. S veľkým nadšením sa ho už niekoľko rokov zúčastňuje čoraz väčší počet zamestnancov nielen z našej spoločnosti.

Zdieľať túto stránku / článok