Výskum a vývoj

Pascoe prírodná medicína

V posledných rokoch či dokonca desaťročiach neustále získavame nové poznatky o liečivej sile prírody. Stovky výskumníkov na celom svete sa každý deň pokúšajú odhaliť tajomstvá prírody a pochopiť princíp fungovania účinných látok už na molekulárnej úrovni. Dennodenne sú identifikované a testované nové účinné látky. Technický pokrok pritom vedcom poskytuje fascinujúce možnosti, umožňuje im vyriešiť hádanky, ktoré si pre nich prichystala matka príroda. V dôsledku toho sa mesiac čo mesiac objavuje vo vedeckej tlači nespočetné množstvo odborných článkov. Aj Pascoe prírodná medicína drží krok so súčasným vývojom: dôkladným rešeršovaním získavame aktuálne poznatky. Poznáme najnovšie koncepcie štúdií, medzinárodné projekty a sľubné výsledky štúdií v oblasti prírodnej medicíny – všetky získané poznatky pretavujeme do našich produktov v prospech vášho zdravia.

Video Forschung

Viac než 50 rokov vlastného výskumu prírodných liekov

Ako výrobcovia prírodnej medicíny musíme aj sami získavať a implementovať vedecké poznatky. Preto sme v roku 1961 založili vlastné výskumné oddelenie. Pri našich študijných projektoch spolupracujeme v rámci univerzitnej spolupráce s uznávanými expertmi z oblasti vedy i praxe. Tu treba uviesť, že právne a technické požiadavky Spolkového inštitútu pre lieky a zdravotnícke pomôcky (BfArM) na štúdie napríklad pri rastlinných liekoch sú rovnaké ako pri chemických liekoch. 

Viac než 400 výskumných projektov v priebehu 60 rokov

Od etablovania výskumu v našej spoločnosti bolo vykonané úctyhodné množstvo klinických a neklinických štúdií:

  • 86 medicínskych zberov údajov
  • 187 správ o získaných skúsenostiach
  • 71 aplikačných pozorovaní (monitorovacie štúdie týkajúce sa užívania schválených alebo registrovaných liekov) 
  • 27 klinických štúdií (štúdie vykonané na pacientoch alebo zdravých dobrovoľníkoch s cieľom otestovať účinnosť a znášanlivosť)
  • 30 toxikologických štúdií (v závislosti od dávky, dĺžky a doby podávania liekov môžu ich zložky spôsobiť v tele človeka poškodenie; tieto skutočnosti skúmajú toxikologické štúdie)
  • 56 farmakologických štúdií (štúdie skúmajúce mechanizmus pôsobenia liekov)
  • Jadro našej výskumnej činnosti spočíva v skúmaní účinnosti, bezpečnosti a znášanlivosti liekov.

V centre výskumných záujmov: účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť

Takzvaným „prospektívnym výskumom” chceme zistiť, ako sa zmení účinok už existujúcich liekov pôsobením nových mechanizmov účinku a či sa tieto lieky následne nedajú aplikovať aj v iných oblastiach. Ako presne a prečo naše lieky účinkujú, tým sa zaoberá tzv. „retrospektívny výskum“. Samozrejme nás veľmi zaujímajú aj komparatívne otázky typu: Účinkujú rastlinné lieky rovnako rýchlo ako chemicko-syntetické lieky? Aký je medzi nimi rozdiel vzhľadom na vedľajšie účinky? Dôležitým bodom výskumu je tiež bezpečnosť liečiv. Tu sa zaoberáme otázkami: Ako najlepšie zaistíme bezpečnosť užívateľov? Aké interakcie môžu nastať medzi rôznymi liekmi a ako sa im dá najlepšie vyhnúť?

Viac než 50 vedeckých publikácií

O naše vedomosti a rokmi nadobudnuté skúsenosti sa delíme s celým svetom: Výsledky našich štúdií boli zverejnené vo viac ako 50 vedeckých publikáciách, ktoré vyšli v národných a medzinárodných odborných časopisoch. Okrem toho prezentujeme výsledky našej výskumnej činnosti aj na kongresoch na celom svete, napríklad v USA, Spojenom kráľovstve alebo Rakúsku.

120 rokov skúseností a viac než 50 rokov vlastného výskumu. Dôverujte expertom na prírodnú medicínu!

Zdieľať túto stránku / článok