Pascoe International: z Gießenu do celého sveta

Milióny ľudí na celom svete od Ria de Janeiro až po Moskvu verí našim prírodným liečivám.

427 registrácií produktov spoločnosti Pascoe v 23 krajinách sveta – to je úctyhodná štatistika našej činnosti. Naše výrobky pomáhajú ľuďom na celom svete dosiahnuť lepšiu kvalitu života a zdravia – od Južnej Ameriky (napr. Ekvádor, Brazília, Peru, Kolumbia) cez Európu (napr. Taliansko, Španielsko, Grécko) až po Rusko, Azerbajdžan a Taiwan.

Pobočka a dcérska spoločnosť v Rakúsku a Kanade

Snažíme sa byť čo najbližšie k našim medzinárodným zákazníkom, preto sme okrem iného založili pobočku našej spoločnosti vo Viedni a dcérsku spoločnosť v kanadskom Toronte.

Naše výrobky sú jednoducho také dobré, že ich chceme ponúknuť našim priateľom na celom svete.

Pobočky Pascoe po celom svete

Výskumní partneri spoločnosti Pascoe prírodná medicína zastúpení na celom svete

V oblasti výskumu spolupracujeme s partnermi z celého sveta. Okrem iného sme spolupracovali s vedcami z amerických univerzít University of Florida, Gainesville a University of Texas Medical Branch v Galvestone, aby sme testovali naše výrobky a ďalej ich optimalizovali. Okrem toho rozvíjame spoluprácu aj s univerzitami na území Nemecka, napríklad s vedcami z univerzít v Tübingene a Marburgu. 

Pascoe spája celý svet

Multikultúrny kolektív so sebou prináša multikultúrne povedomie

V spoločnosti Pascoe prírodná medicína pracujú ľudia rôznych národností a rôznych kultúr. Táto skutočnosť je výborným predpokladom pri rozpoznávaní kultúrnych rozdielov na našich cieľových trhoch, ich pochopení a využití pri predaji našich výrobkov.

Náš multikultúrny kolektív má však aj veľa iných výhod: Sme kreatívnejší a zavádzame viac inovácií. A čo je dôvodom? Rôznorodosť prináša rôznorodé nápady. Keďže každý člen nášho tímu zaujíma pri riešení problémov iný, špecifický uhol pohľadu, výsledky sú veľakrát rôznorodejšie a navyše schodnejšie. Okrem toho takáto diverzita korešponduje s otvorenou kultúrou našej spoločnosti, v ktorej sa každý môže svojím spôsobom uplatniť.

Multikultúrni zamestnanci Pascoe