Pascoe International: z Gießenu do celého sveta

Milióny ľudí na celom svete od Ria de Janeiro až po Moskvu verí našim prírodným liečivám.

427 registrácií produktov spoločnosti Pascoe v 23 krajinách sveta – to je úctyhodná štatistika našej činnosti. Naše výrobky pomáhajú ľuďom na celom svete dosiahnuť lepšiu kvalitu života a zdravia – od Južnej Ameriky (napr. Ekvádor, Brazília, Peru, Kolumbia) cez Európu (napr. Taliansko, Španielsko, Grécko) až po Rusko, Azerbajdžan a Taiwan.

Pascoe spája celý svet

Výskumní partneri spoločnosti Pascoe prírodná medicína zastúpení na celom svete

V oblasti výskumu spolupracujeme s partnermi z celého sveta. Okrem iného sme spolupracovali s vedcami z amerických univerzít University of Florida, Gainesville a University of Texas Medical Branch v Galvestone, aby sme testovali naše výrobky a ďalej ich optimalizovali. Okrem toho rozvíjame spoluprácu aj s univerzitami na území Nemecka, napríklad s vedcami z univerzít v Tübingene a Marburgu. 

Pobočky Pascoe po celom svete

Pobočka a dcérska spoločnosť v Rakúsku a Kanade

Snažíme sa byť čo najbližšie k našim medzinárodným zákazníkom, preto sme okrem iného založili pobočku našej spoločnosti vo Viedni a dcérsku spoločnosť v kanadskom Toronte.

Naše výrobky sú jednoducho také dobré, že ich chceme ponúknuť našim priateľom na celom svete.

Multikultúrni zamestnanci Pascoe

Multikultúrny kolektív so sebou prináša multikultúrne povedomie

V spoločnosti Pascoe prírodná medicína pracujú ľudia rôznych národností a rôznych kultúr. Táto skutočnosť je výborným predpokladom pri rozpoznávaní kultúrnych rozdielov na našich cieľových trhoch, ich pochopení a využití pri predaji našich výrobkov.

Náš multikultúrny kolektív má však aj veľa iných výhod: Sme kreatívnejší a zavádzame viac inovácií. A čo je dôvodom? Rôznorodosť prináša rôznorodé nápady. Keďže každý člen nášho tímu zaujíma pri riešení problémov iný, špecifický uhol pohľadu, výsledky sú veľakrát rôznorodejšie a navyše schodnejšie. Okrem toho takáto diverzita korešponduje s otvorenou kultúrou našej spoločnosti, v ktorej sa každý môže svojím spôsobom uplatniť.