Umwelt

Z lásky k prírode

Všetky suroviny, z ktorých vyrábame naše lieky, nám dáva príroda. Preto nám veľmi záleží na zodpovednom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi. Z tohto dôvodu je pre nás tiež obzvlášť dôležité šetrenie s papierom.

Prečo? Nemecko je po USA druhým najväčším svetovým importérom papiera a spotrebuje toľko papiera ako celá Afrika a Južná Amerika dohromady. Priemerný Nemec spotrebuje ročne viac ako 250 kilogramov papiera.

Papier zo zodpovedného lesného hospodárstva

Keďže sa to úplne bez papiera nedá, zaviazali sme sa, že budeme používať výlučne papier s certifikátom FSC®. Pascoe prírodná medicína tým ako prvá farmaceutická spoločnosť na svete zaručuje, že drevo, ktoré sa využíva na výrobu papierenských výrobkov, pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Spoločnosť Pascoe Prírodná medicína získala certifikát FSC

Pionier bez papiera

Pascoe prírodná medicína bola v roku 2005 prvou farmaceutickou spoločnosťou na svete, ktorá zaviedla bezpapierovú výrobu. Od tohto prechodu až do roku 2010 klesla spotreba papiera v celom podniku o 65 %. Náš projekt „pionier bez papiera” bol už dvakrát ocenený značkou kvality „Top 100” – vyznamenaním pre inovatívne stredne veľké podniky.

Ďalšie kroky, ktoré sme podnikli na ochranu životného prostredia:

  • Aby sme šetrili benzín, zaviedli sme pre našich odborných zákazníkov online vzdelávanie. Týmto sme odbúrali cestovanie na miesto školenia a okrem toho aj čas a náklady na ubytovanie. 
  • Množstvo podkladov máme k dispozícii vo formáte PDF, čím odbúravame ich zbytočné tlačenie. 
  • Výrazne kratšie prepravné vzdialenosti: Naša spoločnosť sídli v Gießene, preto sa výroba, kontrola kvality i skladovanie nachádzajú v strede Nemecka. 
  • Veľká časť rastlín, ktoré používame, sa pestuje v okolí Gießenu.
  • Na splachovanie toaliet používame chladiacu vodu z výroby. 
  • Naši zamestnanci založili skupinu na ochranu životného prostredia. Zabezpečujú napríklad ekologický systém triedenia odpadu. 
  • Zastrešená odstavná plocha pre bicykle umožňuje, aby naši zamestnanci cestovali do práce na bicykli.

„Ako pre rodinný podnik tretej generácie je absolútne v našom záujme produkovať trvalo udržateľne. Myslíme aj na naše deti. Všetko, čo robíme, je v súlade s prírodou.”

Jürgen F. Pascoe, generálny riaditeľ