Definícia: Vitamín C

Vitamín C, známy tiež pod názvom kyselina askorbová, objavil na začiatku 20. storočia maďarský biochemik Albert Szent-Györgyi. Vitamín C je organická zlúčenina rozpustná vo vode s chemickým vzorcom γ-laktón 2-oxo-L-gulonová kyselina.

Vitamín C sa podieľa na mnohých procesoch v ľudskom organizme. Ak ho telo nedostáva v dostatočnom množstve, dochádza k prejavom jeho nedostatku. Infúzie s vitamínom C predstavujú jednu z možností, ako telu dodať vitamín C vo vysokých dávkach a tým vyrovnať jeho nedostatok.

Pôsobenie vitamínu C v ľudskom tele

Jednou z najdôležitejších vlastností kyseliny askorbovej je jej schopnosť eliminovať tzv. voľné radikály, ktoré sa v tele vytvárajú. Stopové prvky zinok, selén a mangán fungujú spolu s vitamínom C ako „ochrana pred koróziou“, čo znamená, že chránia bunky ľudského tela pred oxidačným účinkom voľných radikálov. 

Okrem toho je vitamín C dôležitý pre náš imunitný systém. Ľudské telo ho potrebuje aj pri tvorbe väzivového tkaniva a kolagénu a pomáha tiež pečeni pri odstraňovaní škodlivých látok z organizmu.

Koľko vitamínu C potrebuje človek denne?

Keďže ľudské telo si vitamín C nedokáže vytvárať a ani si z neho nedokáže robiť zásoby, ako je to napríklad pri vitamíne B12, musíme ho preto telu neustále dodávať. Nemecká spoločnosť pre výživu (DGE) odporúča denný príjem vitamínu C u mužov v množstve 110 miligramov a u žien 95 miligramov. Deti potrebujú takisto nižšiu dennú dávku vitamínu C. Tehotné ženy, dojčiace matky a fajčiari potrebujú naopak vyšší prísun vitamínu C. U mužov fajčiarov je to155 mg a u žien 135 mg (podľa DGE).

Príčiny nedostatku vitamínu C

Jednou z najdôležitejších príčin nedostatku vitamínu C je nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny. Jeho nedostatok však môžu spôsobiť aj chronické zápaly v tele. 

Osobitnou rizikovou skupinou sú fajčiari: v zásade majú nižšiu koncentráciu vitamínu C v plazme, a to aj vtedy, keď v potrave prijímajú odporúčané množstvo kyseliny askorbovej. V rámci prevencie by mali denný príjem vitamínu C zvýšiť o 50 %. K rizikovým skupinám patria tiež ľudia s chronickými ochoreniami a starší ľudia.

Prejavy nedostatku vitamínu C

U ľudí, ktorí dlhodobo prijímajú príliš málo vitamínu C, dochádza k rozvoju skorbutu. Keďže toto ochorenie bolo až do 18. storočia najčastejšou príčinou úmrtí počas plavby na mori, označuje sa tiež ako choroba námorníkov. Dochádza pri nej k zápalu ďasien a podnebia, k uvoľňovaniu a vypadávaniu zubov a tiež k opuchom veľkých kĺbov.

Začínajúci nedostatok vitamínu C sa prejavuje nešpecifickými príznakmi, ako sú únava, vyčerpanosť a oslabenie imunitného systému. Každý, kto na sebe spozoruje tieto príznaky, by si mal nechať u svojho lekára vyšetriť hladinu vitamínu C v krvi.

Potraviny s vysokým obsahom vitamínu C

Vitamín C sa nachádza najmä v čerstvom ovocí a zelenine. V minulosti sa za ovocie bohaté na vitamín C považovalo najmä citrusové ovocie, v súčasnosti však vieme, že niektoré iné druhy ovocia majú podstatne vyšší obsah vitamínu C než citrusy. Medzi takéto superovocie patrí napríklad čerešňa acerola a najmä v Peru rozšírený druh ovocia s názvom camu camu. Citrusy však aj naďalej ostávajú dôležitým zdrojom vitamínu C, pretože obsahujú aj flavonoidy, ktoré posilňujú obranyschopnosť organizmu.

Ako zvýšiť príjem vitamínu C?

Pre niektorých ľudí je dôležité prijímať kyselinu askorbovú dodatočne vo forme vitamínových tabliet a vo výživových doplnkoch. Je to najmä vtedy, ak v dôsledku nesprávnej výživy neprijímajú dostatok vitamínu C v strave. Dobrými zdrojmi prirodzeného vitamínu C sú napríklad vitamínové preparáty z čerešne acerola, zo šťavy rakytníka rešetliakového a zo šťavy kyslej kapusty. Nedostatok vitamínu C, ktorý sa stravou nedá upraviť, sa dá liečiť podávaním vitamínu C infúznou cestou.

Rakytník rešetliakový je zdrojom vitamínu C

Môže strava dostatočne pokryť potrebu vitamínu C?

Sama osebe áno, ale: Každý tretí Nemec konzumuje príliš málo vitamínu C. Asi 30 % populácie má denný príjem vitamínu C nižší, ako je odporúčanie Nemeckej spoločnosti pre výživu. Okrem toho, v niektorých situáciách a záťažových stavoch, akými sú napríklad stres a choroba, potrebujeme viac vitamínu C. V takých prípadoch môže dôjsť k nedostatku vitamínu C, ktorý sa bežnou potravou nedá vykryť.

Písomná informácia pre používateľa

Prečítajte si pozorne celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.    

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Vitamin C-Injektopas 7,5 g a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vitamin C-Injektopas 7,5 g
 3. Ako používať Vitamin C-Injektopas 7,5 g
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Vitamin C-Injektopas 7,5 g
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Tento liek sa používa na liečbu nedostatku vitamínu C alebo zvýšenej potreby, ktorú nie je možné adekvátne doplniť príjmom potravy.

Vitamín C (kyselina L-askorbová) je vo vode rozpustná biochemická látka, ktorá je prítomná v prírode. Väčšina rastlín a živočíchov je schopná kyselinu askorbovú tvoriť, ale je to „vitamín“ pre ľudí, ako aj pre ostatné primáty, morčatá, niektoré ryby a druhy vtákov. Tieto druhy majú nedostatok enzýmu L-glukonolaktón oxidázy, a preto sú závislé od exogénnej kyseliny askorbovej.

Vitamín C existuje v organizme vo forme aniónu askorbátu a je v rovnováhe s dehydroaskorbátom. Askorbát sa podieľa ako elektrónový donorový kofaktor v mnohých biochemických dráhach a procesoch v organizme. Askorbát sa podieľa aj ako elektrón-donor v mnohých dôležitých hydroxylačných reakciách a je rýchly vychytávač radikálov spôsobených  kyslíkom. Posledná funkcia je dôležitá s ohľadom na súčasné zdroje vitamínov, lebo mnohé ochorenia sa dávajú do súvislosti so zvýšenou tvorbou voľných radikálov. Optimálny príjem askorbátu môže ochraňovať pred niektorými vážnymi ochoreniami ako je ateroskleróza a hypertenzia a suprafyziologické dávky môžu signifikantne terapeuticky ovplyvniť stavy zahŕňajúce oxidačné pôsobenie, ktoré sa vyskytuje pri chirurgických zákrokoch, kritických chorobách (napr. počas sepsy, systémovej zápalovej odpovede) a po chemoterapii alebo rádioterapii.

Ako hlavný komponent antioxidačnej ochrany organizmu askorbát plní úlohu pri prevencii pred poškodzujúcim účinkom radikálov spôsobených kyslíkom na bunkovú štruktúru a funkciu. Je to obzvlášť dôležité pre časti aeróbnych tkanív ako je mozog a imunitné a zápalové bunky, ktoré vytvárajú radikály pôsobením kyslíka počas imunitných a zápalových procesov.

Ďalšie biologické účinky askorbátu zahŕňajú redukciu železitých iónov a zlepšenie absorpcie železa z gastrointestinálneho traktu. Regenerujú tiež ostatné antioxidanty v organizme vrátane plazmaticko -  membránových molekúl vitamínu E. Pomáhajú tiež chrániť pred tvorbou potenciálnych karcinogénov v tráviacom trakte spôsobených potravou.

Nepoužívajte Vitamin C-Injektopas 7,5 g:

 • ak ste alergický na kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). 
 • ak trpíte obličkovými kameňmi alebo máte sklon k vzniku obličkových kameňov, ak trpíte obličkovou nedostatočnosťou alebo ochorením s akumuláciou železa (nadmerným hromadením železa v tele) 

Upozornenia a opatrenia
Intravenózna (vnútrožilová) injekcia vysokých dávok lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 mg môže spôsobiť akútne zlyhanie obličiek v dôsledku obličkových kameňov u osôb s predispozíciou na tento problém. Tento nežiaduci účinok sa pozoroval pri používaní celkovej dávky 1,5 g až 2,5 g. Pacienti s existujúcou poruchou obličkovej funkcie (renálna insuficiencia) sú zvlášť rizikoví pre tento nežiaduci účinok. Ostatní pacienti, pri dostatočnej hydratácii (približne 1,5 až 2 l za deň) sú odolní proti tomuto nežiaducemu účinku. Pacienti, ktorí majú diétu so zníženým obsahom sodíka, nesmú dostať dávku vyššiu ako 7,5 g lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g.

Pacienti s opakovanou tvorbou obličkových kameňov nesmú dostávať viac ako 100 až 200 mg vitamínu C za deň. Pacienti so závažným alebo konečným obličkovým zlyhaním (dialyzovaní pacienti) nesmú dostať viac ako 50 až 100 mg vitamínu C za deň.

Pacienti s erytrocytovou nedostatočnosťou glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné metabolické ochorenie červených krviniek) mali v ojedinelých prípadoch skúsenosti s ťažkou hemolýzou (rozklad červených krviniek) pri podaní vysokých dávok vitamínu C (viac ako 4 g za deň).
Prekročeniu dennej dávky 100 až 500 mg kyseliny askorbovej sa preto treba vyvarovať.
Vitamin C-Injektopas 7,5 g sa nesmie miešať s liekmi, ktorých účinky by spôsobili chemickú redukciu.

Pacientom so známym pľúcnym ochorením (napr. obštrukčné a reštrikčné bronchiálne a pľúcne ochorenie) sa môžu podávať dávky len do 7,5 g kyseliny askorbovej za deň, keďže vyššie dávky môžu viesť k akútnemu dyspnoe. Odporúča sa začať liečbu s nízkymi dávkami vitamínu C.

Po podaní vysokej dávky vitamínu C v infúzii, hladiny askorbátu v krvi môžu dosiahnuť hladiny, ktoré môžu interferovať s niektorými biochemickými analýzami. Opatrnosť v tomto prípade treba brať do úvahy pri špecifickom význame redox-citlivých testov.

Informácie pre diabetikov: 
Po podaní vysokých dávok Vitamin C-Injektopas 7,5 g môžu hladiny askorbátu v krvi dosiahnuť také hodnoty, že môžu ovplyvniť krvné testy na stanovenie glukózy v krvi.

Iné lieky a Vitamin C-Injektopas 7,5 g
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vitamin C-Injektopas 7,5 g môže spôsobiť chemické zmeny mnohých súbežne užívaných liekov; kompatibilitu s ostatnými liekmi je preto potrebné testovať pri súbežnom podávaní  liekov.
Kyselina askorbová môže interferovať s antikoagulanciami.

Súbežný príjem peroálne užívanej kyseliny askorbovej a flufenazínu viedol k zníženiu plazmatickej koncentrácie flufenazínu. V prípade súbežného užívania kyseliny askorbovej a kyseliny acetylsalicylovej sa znížil renálny klírens kyseliny acetylsalicylovej, zatiaľ čo renálny klírens kyseliny askorbovej sa zvýšil v dôsledku inhibície vychytávania kyseliny askorbovej do leukocytov a krvných doštičiek.

Klinické údaje o interakciách s chemoterapeutickými látkami chýbajú – preto vysoké dávky kyseliny askorbovej sa majú podávať s odstupom po chemoterapii (v závislosti od polčasu chemoterapeutického lieku,  1-3 dni neskôr).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek

Denná dávka 100 až 500 mg kyseliny askorbovej sa nesmie prekročiť, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Kyselina askorbová sa vylučuje do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je známe ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 

Vitamin C-Injektopas 7,5 g obsahuje sodík.
1 liekovka s 50 ml roztoku na injekciu obsahuje 42,3 mmol (972 mg) sodíka. Má sa to vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka. 

Inštrukcie uvedené nižšie platia, pokiaľ lekár nepredpíše iné dávky lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g. Vitamin C-Injektopas 7,5 g podáva lekár formou pomalej intravenóznej infúzie (do žily). Dávka parenterálneho vitamínu C, ktorá je potrebná na účinnú liečbu, závisí od stupňa oxidačného stresu a následne od orgánového poškodenia a dysfunkcie. 

Dávkovanie u detí:
V priemere 170 mg/m2/24 hodín.

Dávkovanie u dospelých:
Hypovitaminóza s prejavmi skorbutu: 1000 mg/deň.
Suplementácia (náhrada) vitamínu C pri parenterálnej (vnútrožilovej) výžive: 500 mg/deň.
Poruchy prekrvenia: 500 mg/deň.
Fyzická a psychická záťaž: 250-500 mg/deň.
Posttraumatické stavy: 500-1000 mg/deň.
Anemické stavy: 500 mg/deň.
Podporná liečba pri virózach a chorôb z prechladnutia: 1000 mg/deň. 

Poznámka: Roztok na infúziu neobsahuje žiadne konzervačné látky. Liekovka je preto určená na jednorazové použitie. Liek sa musí použiť ihneď, ako sa roztok dostane z liekovky. Nespotrebované množstvo z liekovky sa musí odstrániť.

Ako dlho sa musí Vitamin C-Injektopas 7,5 g používať 
Dĺžka liečby závisí od klinického stavu a laboratórnych hodnôt. 

Ak použijete viac lieku  Vitamin C-Injektopas 7,5 g ako máte
Potrebné je prerušiť podávanie lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g. Iné opatrenie obvykle nie je potrebné, pokým pacient nie je na dialýze alebo nemá obličkové kamene (pozri časť Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vitamin C-Injektopas 7,5 g).
Ak máte skúsenosti s bolesťou v oblasti obličky (obličiek) alebo problémy pri močení po podaní vysokej dávky lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g, ihneď kontaktujte lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Kyselina askorbová je vo všeobecnosti dobre tolerovaná. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť pri podávaní vysokých dávok (viac ako 1g/deň) alebo u rizikových skupín pacientov.

Uvedené vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s nasledovnou frekvenciou: 

Menej časté (postihujú menej ako 1 používateľa zo 100):
hnačka

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
Zažívacie problémy, nadúvanie a prechodná kolika. 

Boli popísané nasledujúce vedľajšie účinky pri dlhodobom podávaní dávok 2 g/deň (niekoľko mesiacov): nepokoj, úzkosť, zhoršený spánok. 

U predisponovaných pacientov alebo pri vysokých dávkach podávaných perorálne – ústami (viac ako 10 g/deň) môže dôjsť k tvorbe močových kameňov. Pri súčasnom podávaní spolu so sulfónamidmi môže dôjsť pri vysokých dávkach k zvýšeniu kryštalúrie (tvorba kryštálov). Zvýšené vylučovanie oxalátov močom vyvoláva niekedy pocit pálenia pri močení.

U pacientov s nedostatkom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a pacientov s paroxyzmálnou nočnou hemoglobinúriou môže podanie kyseliny askorbovej vyvolať hemolýzu. 

U predisponovaných osôb môže dôjsť k urýchleniu vzniku akútnej artritídy (zápal kĺbov).

Pri akútnych infekciách sa podanie lieku Vitamin C–Injektopas 7,5 g spájalo so zimnicou a zvýšenou teplotou.

Lokálna bolesť sa prejavuje pri subkutánnom (pod kožu) a intramuskulárnom (do svalu) podaní, preto tento spôsob podania sa neodporúča.
U alergických osôb môžu vzniknúť kožné reakcie až astmatický záchvat.
U novorodencov, ktorých matky užívali vysoké dávky vitamínu C, sa môžu vyskytnúť prejavy skorbutu alebo syndróm vysadenia. Podobný prejav skorbutu sa môže vyskytnúť u ľudí, ktorí náhle prestali užívať vysoké dávky kyseliny askorbovej. 

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Čo Vitamin C-Injektopas 7,5 g obsahuje

Liečivo je: 1 liekovka s 50 ml roztoku na infúziu obsahuje 7,5 g kyseliny askorbovej 1 ml roztoku na infúziu obsahuje 150 mg kyseliny askorbovej.

Ďalšie zložky sú: hydrogenuhličitan sodný, voda na injekciu

Ako vyzeráVitamin C-Injektopas 7,5 g a obsah balenia
Číry bledožltý roztok.
50 ml liekovka s roztokom na infúziu
20 x 50 ml liekovka s roztokom na infúziu

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
PASCOE Pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55
D-35394 Giessen
Nemecko

Distribútor:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
Slovensko

Informačný servis:
PASCOE Slovensko, s.r.o.
Suché mýto 1
81103 Bratislava
Slovenská republika
www.pascoe.sk  

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2017.