Zdieľať túto stránku / článok

Ochrana údajov

Tu v Pascoe sa tešíme z každej návštevy našej internetovej stránky a z vášho záujmu o našu spoločnosť, naše produkty a služby. Pretože ochrana a starostlivé zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi leží na srdci vám aj nám, nasleduje stručné objasnenie najdôležitejších aspektov ukladania údajov u nás. Vážime si vašu dôveru a ubezpečujeme vás, že spoločnosť Pascoe zaobchádza s vašimi údajmi svedomito a dodržiava všetky právne nariadenia vyplývajúce predovšetkým zo zákona o ochrane údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje ukladáme a spracovávame len vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete, napríklad pri objednávke informačných materiálov. Vaše údaje používame výlučne na poskytnutie požadovaných služieb. Odovzdaním vašich údajov dávate svoj výslovný súhlas na ich spracovanie, ukladanie a používanie.

Postúpenie osobných údajov tretím stranám

Pri spracovaní vašej požiadavky spoločnosťou Pascoe sa môže vyskytnúť potreba postúpiť vaše osobné údaje iným pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Pascoe alebo externým poskytovateľom služieb. Takíto poskytovatelia služieb môžu byť poverení napríklad zasielaním vzoriek produktov používateľom, distribúciou reklamných materiálov alebo prevádzkovaním súťažných hier. Spoločnosť Pascoe vyžaduje od svojich externých poskytovateľov služieb, aby vaše osobné údaje používali výlučne v súlade s našimi zásadami a s týmto vyhlásením o ochrane údajov, ako aj s právnymi požiadavkami na spracovanie údajov tretími stranami. Externí poskytovatelia služieb majú zákaz používať vaše údaje na iné účely než na poskytnutie služieb v prospech spoločnosti Pascoe.

Ako dlho u nás vaše údaje zostávajú?

Osobné údaje ukladáme len na potrebný čas, napríklad aby sme vám sprístupnili objednané materiály. V prípade, že používanie vašich údajov z našej strany stratí svoj účel, odstránime ich.

Protokoly webového servera

Server, na ktorom sa naše internetové stránky nachádzajú (v ďalšom texte „webový server“), automaticky zhromažďuje informácie v protokoloch webového servera, keď nás navštívite na internete – rovnako to funguje v prípade takmer všetkých internetových stránok. Webový server automaticky rozpoznáva určité neosobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dátum a čas vášho pohybu na našej stránke, ďalej stránky, ktoré ste na našej internetovej lokalite navštívili, internetovú stránku, na ktorej ste boli predtým, prehliadač, ktorý používate (napr. Internet Explorer), operačný systém, ktorý používate (napr. Windows 2000), ako aj názov domény a adresu vášho poskytovateľa internetu (napr. AOL). Webový server ukladá aj informácie o súboroch cookies. Tieto protokoly servera pravidelne vyhodnocujeme s cieľom zistiť, ktoré stránky nášho účinkovania na internete sú navštevované. Takto získavame presnejšiu predstavu o tom, akým spôsobom sa využíva naša internetová stránka a ako môžeme svoju ponuku ďalej optimalizovať. Okrem toho môžeme tieto informácie v prípade zneužitia systému použiť v spolupráci s vaším poskytovateľom internetu a/alebo úradmi na mieste na vypátranie pôvodcu zneužitia. Nevytvárame žiadne samostatné profily o vašom správaní ako používateľa. Nie je možné tieto údaje priradiť ku konkrétnym osobám a žiadne údaje, ani ich časti, sa neposkytujú tretím stranám. Prepojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva. Osobné údaje presahujúce tento rámec, napríklad meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezaznamenávajú – jedine v prípade, že ste tak urobili dobrovoľne, napríklad pri registrácii alebo zadaní požiadavky.

Google Analytics

Táto webová stránka využíva služby Google Analytics, čo je služba pre webové analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva tzv. súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú vykonávanie analýzy vášho používania webových stránok. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, vytvorené pomocou súborov cookies, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Na tejto webovej stránke je aktivovaná tzv. anonymizácia IP adries a služba Google Analytics bola rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, čím sa zabezpečuje anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP adries). Na základe toho spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr vašu IP adresu skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a až tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky, na vytváranie správ o činnosti na internetových stránkach a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi. IP adresa sprostredkovaná v rámci služby Google Analytics z vášho prehliadača sa neprepojí s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zablokovať príslušným nastavením prehliadača; upozorňujeme vás však, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zakázať zaznamenávanie údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookies a spojených s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou príslušného deaktivačného doplnku prehliadača.

Bližšie informácie o službe Google Analytics nájdete tu

Ďalšie implementované funkcie služby Google Analytics:
Kód služby Google Analytics implementovaný na tejto webovej stránke podporuje reklamné funkcie služby Google Analytics. Na tejto webovej stránke je aktivovaná reklamná funkcia Remarketing. Spoločnosť Pascoe a tretí poskytovatelia služieb vrátane spoločnosti Google pri tom používajú súbory cookies. Kombinované využívanie súborov cookies od prvoposkytovateľov a od tretích poskytovateľov umožňuje na základe vašich návštev na tejto webovej stránke cielené zobrazovanie inzercie. Súbory cookies od spoločnosti Google môžete vypnúť deaktivovaním záujmovo orientovanej reklamy od spoločnosti Google v nastaveniach inzercie.

Okrem toho sa na tejto webovej stránke využívajú funkcie služby Google Analytics „Správy o výkone podľa demografických ukazovateľov a záujmov“. 

Súbory cookies

Na naše webové stránky umiestňujeme tzv. súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá na pevný disk vášho počítača. Textová informácia, ktorú navštívená stránka umiestni prostredníctvom prehliadača, sa stiahne pri prvej návšteve danej webovej stránky. Keď túto stránku navštívite opäť z rovnakého zariadenia, prehliadač preverí, či je k dispozícii príslušný súbor cookie. Údaje uložené v súbore cookie odošle späť na internetovú stránku. Týmto spôsobom dokážu internetové stránky rozpoznať, či už boli daným prehliadačom navštívené, a „zapamätať si“ individuálne nastavenia. V niektorých prípadoch sa zobrazuje variabilný obsah (napr. rozdielne oslovenia pre mužov a ženy a pod.). Súbory cookies obsahujú výlučne informácie a nemôžu vykonávať žiadne škodlivé aktivity.

Používanie súborov cookies slúži na to, aby sme mohli svoju ponuku sprístupniť používateľom ešte efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory cookies ukladajú vaše nastavenia, sprostredkujú nám informácie o tom, ako využívate našu internetovú stránku, a zobrazujú obsah, ktorý viac zodpovedá vašim záujmom a potrebám. Nami nasadené súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje, takže identifikácia osôb je vylúčená.

Súbory cookies nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookies. Ukladanie súborov cookies však môžete deaktivovať, prípadne nastaviť prehliadač tak, aby vás v prípade odosielania súborov cookies ihneď informoval.

Postup pri kontrole a odstránení súborov cookies závisí od používaného prehliadača. Viac informácií na túto tému nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.

Rozsah platnosti

Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí pre celé účinkovanie spoločnosti Pascoe na internete, ale nie pre stránky iných poskytovateľov (prepojenia). Za externé prepojenia na cudzí obsah nemôžeme napriek starostlivej obsahovej kontrole prevziať žiadnu zodpovednosť.

Aktualizácie a zmeny

Spoločnosť Pascoe si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane údajov bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Pred využitím našich ponúk si preto vždy preverte vyhlásenie o ochrane údajov, aby ste v prípade zmien alebo aktualizácií mali vždy tie najnovšie informácie.