Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Pascoe sa teší z vašej návštevy webových stránok a vášho záujmu o spoločnosť, jej produkty a služby. Vzhľadom na to, že vy aj my sa staráme o ochranu a starostlivé spracovanie vašich osobných údajov, stručne opíšeme najdôležitejšie aspekty ukladania dát. Oceňujeme vašu dôveru a ubezpečujeme vás, že spoločnosť Pascoe svedomito spracúva vaše informácie a dodržiava všetky zákonné požiadavky, predovšetkým požiadavky zákona na ochranu osobných údajov a nariadenia upravujúceho problematiku ochrany osobných údajov (BDSG a DS-GVO).

Osobné údaje

Osobné údaje sú individuálne údaje o osobných alebo faktických okolnostiach konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem aj dobrovoľne poskytnuté informácie vrátane mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Tieto údaje zadávate napr. na kontaktných a registračných stránkach. Informácie, ktoré sa nepovažujú za osobné, sú informácie, ktoré nemôžu priamo súvisieť s vašou skutočnou identitou, ako napríklad adresa IP.

Zber, spracovanie a používanie údajov

Spoločnosť Pascoe zhromažďuje, spracováva a používa (ďalej len „používa“) osobné údaje, ktoré poskytnete v rozsahu potrebnom na vytvorenie, vedenie alebo ukončenie právneho alebo právnemu vzťahu podobného úkonu s vami. Takýto vzťah vzniká napríklad pri registrácii na odber informačného bulletinu, účasti na prieskumoch, ponukách, súťažiach alebo lotériách, ak by ste chceli dostávať vzorky produktov alebo nás kontaktovať pre informácie o nás alebo našich produktoch. V takýchto prípadoch budeme vaše osobné údaje používať na riešenie vašich špecifických problémov. Je na vás, či nám poskytnete vaše údaje na uvedené účely.

V prípade spoločnosti Pascoe môžu byť vaše obavy zdieľané s ostatnými partnermi v rámci skupiny spoločností Pascoe alebo s externými poskytovateľmi služieb. Takí poskytovatelia služieb môžu byť napríklad poverení odoslaním vzoriek produktov k vám, distribúciou reklamných materiálov alebo manipuláciou s lotériami. Spoločnosť Pascoe vyžaduje, aby jej externý poskytovatelia služieb používali vaše osobné údaje iba v súlade s našimi zásadami a v súlade s týmito zásadami na ochranu osobných údajov a zákonnými požiadavkami na spracovanie údajov o objednávkach. Poskytovatelia externých služieb majú zakázané používať vaše údaje na iné účely, ako poskytovanie služieb spoločnosti Pascoe.

Mimochodom, bez vášho súhlasu neposkytujeme osobné údaje tretím stranám, ani ich nepredávame, neprenajímame, nepožičiavame ani nevymieňame. Vyhradzujeme si však právo zverejniť informácie o vás, ak je spoločnosť Pascoe povinná zverejniť a odoslať údaje z nariadenia zákona alebo súdneho príkazu.

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie", textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam. Na tejto webovej stránke bola aktivovaná takzvaná anonymizácia IP a služba Google Analytics bola rozšírená o kód "gat._anonymizeIp ();", aby sa zabezpečil anonymný zber adries IP (tzv. IP maskovanie). Výsledkom bude, že vaša IP adresa bude vopred skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými dátami Google. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou príslušného doplnku prehľadávača o explicitnom nesúhlasu.
Viac informácií o službe Google Analytics nájdete tu.

Iné implementované funkcie služby Google Analytics:
Kód Google Analytics implementovaný na týchto webových stránkach podporuje funkcie inzercie služby Google Analytics. Na tejto webovej stránke je aktivovaná reklamná funkcia Remarketing. Spoločnosť Pascoe a tretie strany vrátane spoločnosti Google používajú súbory cookie. Kombinované používanie súborov cookie prvej a tretej strany umožňuje zacielenie a doručovanie reklamy na základe vašich návštev na tejto webovej lokalite. Súbory cookie spoločnosti Google je možné vypnúť zakázaním reklám založených na záujmoch od spoločnosti Google v nastaveniach reklám.

Okrem toho táto webová lokalita používa funkcie služby Google Analytics "Prehľady výkonnosti podľa demografických charakteristík a záujmov"

API služby Mapy Google

Spoločnosť Pascoe používa API služby Mapy Google na vizuálne zobrazovanie geografických informácií. Pri používaní služby Mapy Google spoločnosť Google zhromažďuje, spracováva a používa údaje o používaní funkcií Máp návštevníkmi webových stránok. Ďalšie podmienky používania služby Mapy Google

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosti Google nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Nastavenia ochrany osobných údajov sa dajú spravovať v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://myaccount.google.com/privacy

Sociálne siete, napr. „Facebook“

Na našich webových stránkach sa dajú použiť tzv. sociálne pluginy ("plug-ins") sociálnych sietí. Používame plug-ins od rôznych poskytovateľov, okrem iného "Facebook", ktorého webovú stránku facebook.com prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za nemeckú stránku facebook.de je zodpovedný Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko. Používame tiež zásuvné moduly plug-ins Google+ (Poskytovateľ: Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twitter (Poskytovateľ: Twitter, Inc., 1355 Market St, CA 94103) a "Xing" (Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko). Zásuvné moduly plug-ins sú zvyčajne označené príslušným logom.

Nasledujúce vysvetlenie pre "Facebook" platia zodpovedajúcim spôsobom pre ostatných troch poskytovateľov. Viac informácií o používaní služby "Google+", "Twitter" alebo "Xing" nájdete na stránke http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, http://twitter.com/privacy alebo https://www.xing.com/privacy.

Ak navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok, ktoré obsahujú plug-in, váš internetový prehliadač sa pripája k serverom Facebook a informácie, ktoré ste navštívili na našich webových stránkach, budú poslané na Facebook, aj keď nie ste prihlásení do služby Facebook a bez ohľadu na to, či skutočne používate plug-ins, tj. kliknuli ste na ne.

Ak ste pri prihlasovaní na naše webové stránky prihlásení na Facebooku prostredníctvom svojho užívateľského účtu, môže Facebook priradiť výzvu nášho webu k vášmu používateľskému účtu. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi to", bude prenášané na Facebook a uložené tam, najmä pre zdieľanie informácií "Páči sa mi to" so svojimi priateľmi na Facebooku. To isté sa stane, ak používate funkcie "Zdieľať" alebo "Zdieľať s priateľmi" na niektorých našich webových stránkach. Nemôžeme ovplyvniť povahu a rozsah údajov prenášaných na Facebook. Takisto nevieme podrobne, ktoré z vašich údajov budú prenesené na Facebook a za akým účelom Facebook tieto údaje používa. V každom prípade sa prenesie vaša IP adresa, rovnako informácie o navštívenej webovej stránke, dátumu a času návštevy a ďalšie informácie týkajúce sa prehliadača, ako uvádza Facebook. Viac informácií o Facebooku nájdete tu: http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila vašu návštevu na naše webové stránky prostredníctvom vášho miestneho používateľského účtu, musíte sa pred tým, ako vstúpite na našu webovú stránku, odhlásiť z vášho používateľského účtu Facebook. Ďalšie informácie o zhromažďovaní, ukladaní a používaní vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku a možnostiach, ktoré máte k dispozícii na ochranu vašich osobných údajov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook www.facebook.com/about/privacy/.

Používanie osobných údajov na účely reklamy a výskumu trhu

Ak súhlasíte s ďalším používaním vašich osobných údajov na „účely reklamy a výskumu trhu“, budú sa tieto údaje používať aj na také účely. Urobíme tak iba vtedy, ak ste výslovne udelili takýto súhlas, napr. tým, že na našich webových stránkach zaškrtnete túto možnosť v príslušnom poli a následne potvrdíte.

Môžeme vám poskytnúť individuálne prispôsobenú reklamu o našich produktoch alebo službách, alebo navrhnúť, aby ste sa zúčastnili na propagačných akciách, ako sú lotérie alebo testovanie produktov. Budeme vás kontaktovať prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vaším súhlasom s kontaktovaním, napríklad prostredníctvom e-mailu, keď zadáte vašu e-mailovú adresu alebo telefonicky, keď nám poskytnete svoje telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu. Budeme vás informovať o novom vývoji, produktoch, objednávkach, službách alebo marketingových ponukách a informácie použijeme na aktualizáciu a udržiavanie vašich kontaktných údajov. Táto údržba údajov slúži aj na predchádzanie zneužitiu (AMG). Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou pre budúcnosť. Vaše osobné údaje používame tiež na analýzu a zlepšenie efektivity našich webových stránok a technickej správy.

DocCheck

Táto webová stránka používa prihlasovaciu službu DocCheck Medical Services GmbH ("DocCheck"). Služba DocCheck používa takzvané "cookies" - textové súbory uložené v prehliadači používateľa na uľahčenie využívania ich služieb. Informácie generované týmito súbormi cookie budú odosielané iba na servery DocCheck a nebudú zdieľané s prevádzkovateľom webových stránok alebo inými tretími stranami. Prenos týchto informácií mimo EÚ sa neuskutočňuje.

Názov súboru cookie Vysvetlenie Platnosť
Doccheck_user_id Povoliť jednotné prihlásenie pre všetky protokoly DocCheck. Po dobu relácie
Doccheck_scu_data 

Poskytovanie vhodného obsahu pomocou pseudonymizovaných charakteristík (napr. povolanie, krajina, jazyk).

 1 rok


Automaticky uložené informácie pri návšteve našich webových stránok / používanie súborov cookie

Protokoly webového servera
Ako je obvyklé u takmer všetkých internetových stránok, server hosťujúci naše webové stránky (ďalej len "webový server") automaticky zhromažďuje informácie v protokoloch webových serverov, keď nás navštívite na internete. Webový server automaticky rozpozná niektoré neosobné informácie, ako napríklad vašu IP adresu, dátum a čas, kedy ste na našej stránke, stránky, ktoré ste na našich webových stránkach navštívili, webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, webovú stránku, ktorú ste predtým používali, prehliadač, ktorý používate (napr. Internet Explorer), operačný systém, ktorý používate (napr. Windows 2000), ako aj názov domény a adresu poskytovateľa Internetu (napr. AOL). Ak náš web používa súbory cookie, webový server tiež ukladá informácie o nich. Pravidelne vyhodnocujeme tieto protokoly serverov, aby sme mohli určiť, ktoré stránky na našich webových stránkach sú navštívené. To nám dáva lepšiu predstavu o tom, ako sa naše webové stránky používajú a ako môžeme ďalej optimalizovať naše ponuky. Túto informáciu môžeme využiť aj v prípade zneužitia systému v spolupráci s poskytovateľom internetových služieb alebo miestnymi orgánmi, aby sme identifikovali pôvodcu tohto zneužitia. Vytvorenie jednotlivého profilu o vašom chovaní používania sa neuskutočňuje. Z tohto nemožno odvodiť osobný odkaz, uskutočniť prenos údajov tretím stranám, a to ani úryvkov. Zlúčenie týchto dát s inými zdrojmi dát sa nevykonáva. Dodatočné osobné informácie, ako je meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nebudú zaznamenávať, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napríklad v súvislosti s dotazom alebo registráciou.

Súbory cookie
Na našich webových stránkach používame tzv. "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory uložené z vášho prehliadača na pevnom disku vášho počítača. Textové informácie, ktoré umiestňujú navštívenú stránku cez prehliadač, sa stiahli pri prvej návšteve webových stránok. Ak opäť navštívite túto stránku s rovnakým zariadením, prehliadač skontroluje príslušný súbor cookie. Odošle dáta uložené v súbore cookie späť na webovú stránku. Týmto spôsobom môžu webové stránky zistiť, či je prehliadač už navštívil a či si "pamätá" nastavenia. V niektorých prípadoch môžu byť zobrazené zodpovedajúcim spôsobom rôzne obsahy (napr. rôzne obrazové oslovenie u žien a mužov). Súbory cookie obsahujú len informácie a nemôžu vykonávať škodlivé aplikácie.

Používanie súborov cookie slúži na to, aby naša ponuka bola užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie môžu uložiť vaše predvoľby, poskytnúť nám informácie o používaní našich webových stránok a zobraziť obsah, ktorý lepšie odráža vaše záujmy a potreby. Cookies, ktoré používame, neuchovávajú žiadne osobné údaje, takže je vylúčená identifikácia osôb.

Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy.
Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookie. Môžete však zakázať ukladanie súborov cookie alebo nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď sú odosielané súbory cookie.

Postup kontroly a odstránenia súborov cookie závisí od použitého prehliadača. Informácie o tom nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača.

Typekit

Pri príprave webových stránok typu Typekit (www.typekit.com) používame cookies v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ako súčasť poskytovania služby Typekit neumiestňujeme ani nepoužívame cookies na webových stránkach, aby poskytovali naše fonty.

Aké informácie zhromažďuje služba Typekit?
Ak chcete poskytnúť službu Typekit, môže spoločnosť Adobe zhromažďovať informácie o fontoch, ktoré sa zobrazujú na vašom webe. Informácie sa používajú pre fakturáciu a dodržiavanie predpisov a môžu zahŕňať:

Ako používa spoločnosť Adobe zhromaždené údaje?

Spoločnosť Adobe používa informácie z webových stránok tretích strán, ktoré používajú fonty Typekit pre poskytovanie služby Typekit. Tieto informácie sa používajú aj na diagnostiku problémov pri doručovaní alebo sťahovaní a na zaplatenie výrobcov fontov.

Poskytuje služba Typekit moje osobné údaje?
Spoločnosť Adobe spolupracuje s výrobcami písiem a poskytuje vám písma prostredníctvom služby Typekit. Výrobcovia môžu navyše ponúkať fonty na predaj v typickom trhovisku prostredníctvom služby Typekit. V takom prípade spoločnosť Adobe poskytne výrobcom písiem informácie o vašich kontaktoch a históriu nákupu licencovaných písiem, aby overili, či máte platnú licenciu na fonty zakúpené na trhovisku Typekit.

Reklamná funkcia Remarketing

Pomocou takzvaných remarketingových technológií, ako sú funkcie inzercie Google Analytics, sa zameriavame na používateľov internetu, ktorí sa už o našu ponuku zaujímajú, na webových stránkach našich partnerov s personalizovanými reklamami a na vytvorenie profilov anonymizovaných používateľov, ktoré nám pomáhajú osloviť podobné skupiny používateľov na internete pre marketingové účely. Ak chcete na webových stránkach našich partnerovho prehrávať reklamy zohľadňujúce konkrétne záujmy, súbory cookie sú uložené vo vašom počítači. Táto forma reklamy je úplne anonymná. Žiadne osobné ani citlivé údaje nebudú uložené a žiadne používateľské profily nebudú zlúčené s vašimi osobnými údajmi.
Prostredníctvom reklamných partnerov (napríklad Google) inzeruje spoločnosť Pascoe na iných webových stránkach na internete. Poskytovatelia tretej strany (napríklad spoločnosť Google) používajú uložené súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľov na týchto stránkach. Súbory cookie našich partnerských spoločností tiež neobsahujú žiadne osobné alebo citlivé údaje.

V zásade môžete pomocou nastavenia prehliadača ovládať používania súborov cookie a napríklad akceptovať ukladanie dočasných súborov cookie len s vaším súhlasom. Ďalšie informácie nájdete vo funkcii pomocníka vášho internetového prehliadača.
Súbory cookie spoločnosti Google je možné vypnúť zakázaním reklám založených na záujmoch od spoločnosti Google v nastaveniach reklám.
Prípadne môžete zakázať používanie súborov cookie tretej strany tak, že navštívite stránku deaktivácie Iniciatívy reklamnej siete.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu.

Informačný bulletin

Ak by ste chceli dostať informačný bulletin ponúkaný na našich webových stránkach, potrebujeme od vás platnú e-mailovú adresu, ktorá nám umožňuje overiť, že ste vlastníkom danej e-mailovej adresy, prípadne že majiteľ so zasielaním súhlasí. Ak si objednáte informačný bulletin, dostanete e-mail od spoločnosti Pascoe v priebehu niekoľkých minút. Iba keď potvrdíte túto správu a tým aj vašu e-mailovú adresu, vaša adresa bude uvedená v našom zoznamu adresátov a automaticky dostanete budúci informačný bulletin (postup dvojitého prihlásení). Ďalšie údaje sa nezhromažďujú. Váš súhlas na ukladanie vašej e-mailovej adresy a jej použitie na zasielanie informačného bulletinu je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom zodpovedajúceho odkazu v rámci bulletinu. Alebo ako je uvedené v bode odvolaní súhlasu.

Informácie z iných zdrojov

Informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov, zahŕňajú aktualizované informácie o objednávke a dodacej adrese od našich doručovateľov a iných dopravcov. Používame ich na aktualizáciu našej databázy, aby sme mohli bezpečne dodať ďalšie objednávky a zabezpečiť, aby sme s vami mohli komunikovať.

Odvolanie súhlasu

Váš súhlas so zberom, spracovaním a používaním vašich osobných údajov môže byť odvolaný kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť. Výnimkou sú zákonné ustanovenia týkajúce sa zberu údajov.
Odvolanie možno podať na: widerruf(at)pascoe.de
alebo odošlite e-mail/list pre úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Pascoe.

Pascoe pharm. Präparate GmbH
Datenschutzbeauftragter
Schiffenberger Weg 55
35394 Giessen
widerruf(at)pascoe.de

Rozsah platnosti

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na celú internetovú stránku spoločnosti Pascoe a pridružené spoločnosti skupiny Pascoe, ale nie na stránky vlastnené inými dodávateľmi (odkazy). Za externé odkazy na obsah tretích strán nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť napriek dôkladnej kontrole obsahu.

Zabezpečenie dát

Podnikli sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, zmenou alebo prístupom tretích strán. Všetci zamestnanci spoločnosti Pascoe sú vyškolení podľa § 53 zákona na ochranu osobných údajov Bundesdatenschutzgesetz (platný BDSG) a článku 32, ods. 4 DS-GVO a zaviazali sa k dodržiavaní utajenia údajov. Naše poverené servisné spoločnosti sú tiež povinné dodržiavať mlčanlivosť a dodržiavať ustanovenia spolkového zákona o ochrane údajov. Naše IT oddelenie neustále prispôsobuje technické zabezpečenie súčasným podmienkam a požiadavkám a podlieha neustálemu monitorovaniu nášho vnútorného auditu a úradníka pre ochranu údajov. Ak sa údaje prenášajú do tretej krajiny (mimo EÚ), poskytujú sa primerané záruky v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c zákona DS-GVO.

Právo na odvolanie

Proti spracovaniu údajov máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu. Článok 13 ods. 2 písm.

Podľa AMWHV a AMG sme ako výrobca farmaceutických výrobkov povinní spracovávať osobné údaje a v prípade potreby ich poskytovať. Článok 13 Ods. 2 písm. e

Právo na informácie a opravu (článok 13 ods. 2 písm. b)

Ak chcete obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, zmeniť alebo ich vymazať, alebo ak chcete vedieť, aké osobné údaje máte k dispozícii, kto je príjemcom údajov alebo aký je účel ukladania, kontaktujte nás na základe písomnej žiadosti adresovanej úradníkovi pre ochranu údajov spoločnosti Pascoe.

Kontaktné údaje

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Pascoe. Vaše návrhy týkajúce sa ochrany údajov sú tiež veľmi vítané.

Pascoe pharm. Präparate GmbH
Datenschutzbeauftragter
Schiffenberger Weg 55
35394 Giessen
widerruf(at)pascoe.de  

Aktualizácia a zmeny

Z dôvodu súčasných okolností, ako napríklad v prípade zmeny a doplnenia spolkového zákona o ochrane údajov, si spoločnosť Pascoe vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať, zmeniť a doplniť zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho oznámenia. Pred použitím našej ponuky skontrolujte zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách alebo aktualizáciách.

Stav: 23.05.2018